Εκπαίδευση

Οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις θέτουν πολύπλευρα ζητήματα βιωσιμότητας του πλανήτη. Το περιβάλλον, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η διαφθορά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που βρίσκουν μπροστά τους και καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί ανά τον κόσμο. Τα μέρη ενός οργανισμού οφείλουν να αντιληφθούν το ρόλο τους και να ανταπεξέλθουν σε νέες απαιτήσεις.

Πλέον, το θέμα δεν είναι μόνο να πειστούν οι οργανισμοί να επενδύσουν στην αειφορία, αλλά να ενημερωθούν γύρω από τα οφέλη της και να εκπαιδευτούν σωστά ώστε να κάνουν πράξη το ενδιαφέρον προς την κοινωνία, ανταποκρινόμενοι παράλληλα σε νομικές δεσμεύσεις και στις προσδοκίες των κοινωνικών τους εταίρων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη καλούνται να «ξεκλειδώσουν» ικανότητες πάνω σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και χρήμα.

Με αυτό το σκεπτικό, η Global Sustain έχει αναπτύξει τις παρακάτω εκαπιδευτικές δραστηριότητες:

  • In-house training: Στοχευμένη εσωτερική εκπαίδευση βάσει κλάδου δραστηριότητας.
  • Roundtables: Διοργάνωση ενημερωτικών roundtables σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς πιστοποίησης.
  • Sustainability Forum: Το ετήσιο Sustainability Forum - A training, networking and professional development event, αποτελείται από εξειδικευμένα εργαστήρια, με τη συμμετοχή διεθνούς κύρους ομιλητών και ειδικών σε θέματα αειφορίας (sustainabilityforum.gr).