ΜΚΟ & Φορείς

Η Global Sustain παρέχει καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους ΜΚΟ και άλλους Φορείς από την κοινωνία των πολιτών και το δημόσιο τομέα. Οι ενέργειες αυτές αφορούν σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας καθώς και δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

 

Ετήσια Χρηματοδότηση ΜΚΟ:

Σε ετήσια βάση, η Global Sustain συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων ΜΚΟ-μελών της, ως ένδειξη της δικής της εταιρικής υπευθυνότητας. Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 16 προγράμματα που αναδείχθηκαν από την ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού και από τη γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Global Sustain αποσκοπεί στο να προάγει το έργο των ΜΚΟ-μελών της, τόσο μέσω της οικονομικής ενίσχυσής τους, όσο και μέσω της προβολής των δράσεων και των προγραμμάτων τους.