Συνέδρια - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις

 Η Global Sustain διοργανώνει, συνδιοργανώνει, υποστηρίζει και συμμετέχει σε πλήθος συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό τη στοχευμένη επικοινωνία των δράσεων των μελών της στο ευρύ κοινό, αλλά και την απόκτηση και μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στα μέλη της.

Στις συνδρομές των μελών περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως:

  • Προβολή, έκθεση και διανομή εντύπων σε συνέδρια, φόρουμ και εκθέσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η Global Sustain
  • Πλήρης και τακτική ενημέρωση σχετικά με διοργανώσεις που σχετίζονται με την αειφορία
  • Εξασφάλιση προσκλήσεων για λογαριασμό στελεχών των εταιριών-μελών σε σχετικές διοργανώσεις
  • Απολογισμός συνεδρίων του εξωτερικού, όπου συμμετέχει η Global Sustain
  • Στοχευμένη δικτύωση με στελέχη, εταιρίες και φορείς της αγοράς.

 Μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες εταιρικών συνδρομών εδώ.