Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στρατηγική αειφορίας: Διαμόρφωση και πρόταση ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. Απολογισμός αειφορίας: Καθοδήγηση και σύνταξη απολογισμού αειφορίας.

Υπεύθυνες επενδύσεις: Υποστήριξη στην προσέλκυση επενδύσεων με κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) και συμμετοχή σε υπεύθυνες κεφαλαιαγορές και χρηματιστηριακούς δείκτες.

Benchmarking: Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών επιχειρήσεων, σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. Διαχείριση έργων: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.

Μέτρηση: Αξιακή αποτίμηση στρατηγικής και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας (Social Return on Investment - SROI, Social Value).

 • Εκπαίδευση

In-house training: Στοχευμένη εσωτερική εκπαίδευση βάσει κλάδου δραστηριότητας.

Roundtables: Διοργάνωση ενημερωτικών roundtables σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς πιστοποίησης.

Sustainability Forum: Το ετήσιο Sustainability Forum - A training, networking and professional development event, αποτελείται από εξειδικευμένα εργαστήρια, με τη συμμετοχή διεθνούς κύρους ομιλητών και ειδικών σε θέματα αειφορίας (sustainabilityforum.gr).

 • Yearbook

Η ετήσια σειρά εκδόσεων Yearbook παρουσιάζει σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις επιχειρήσεων και φορέων πάνω σε θέματα που αφορούν στην αειφορία. Το Yearbook αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και καταλύτη για εποικοδομητικό διάλογο και αλλαγή. Την έκδοση εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και σημαντικοί εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε χρόνο, η Global Sustain επιλέγει για την έκδοση ένα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος που επικεντρώνεται στο τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον -οικονομική ωφέλεια και το αναδεικνύει πολύπλευρα, συγκεντρώνοντας απόψεις κορυφαίων διεθνών προσωπικοτήτων, επιχειρηματικών ηγετών, αρχηγών κρατών, οραματιστών, αξιωματούχων διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών, κ.ά. Η έκδοση παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην Αθήνα και στο εξωτερικό, ενώ διανέμεται σε περισσότερες από 50 χώρες, σε 5 ηπείρους.

 • Υπηρεσίες μελών

On-line services

Τα μέλη της Global Sustain βρίσκουν πεδίο για προβολή και επικοινωνία της στρατηγικής και των προγραμμάτων αειφορίας που αναπτύσσουν στην ιστοσελίδα globalsustain.org, ενημερώνοντας το κοινό μέσα από την ανάρτηση δελτίων Τύπου, εταιρικών ανακοινώσεων, διακρίσεων, πρωτοβουλιών, απολογισμών αειφορίας, συνεντεύξεων και βιογραφικών στελεχών. Κάθε μέλος διαθέτει ειδική ιστοσελίδα (micro-site) στο portal της Global Sustain, καθώς και δυνατότητες αξιοποίησης ενημερωτικών και προωθητικών εργαλείων όπως banners, mail shots, videos, podcasts και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Newsletter

Προσφέροντας τροφή για σκέψη και έμπνευση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Global Sustain εκδίδει ηλεκτρονικό newsletter στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις από το χώρο της αειφορίας. Το newsletter λαμβάνουν χιλιάδες συνδρομητές ανάμεσα στους οποίους είναι στελέχη επιχειρήσεων, καταναλωτές, φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ και ΜΚΟ. Πρόκειται για ένα ενημερωτικό δελτίο σε ελληνική και αγγλική έκδοση, το οποίο εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις και οι φορείς για τις επικοινωνιακές και προωθητικές τους ανάγκες και ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός αναγνωστών. Εκδηλώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις, απόψεις, έρευνες, παρουσιάσεις, videos, podcasts, φωτογραφικό υλικό και διάφορα νέα συνθέτουν το περιεχόμενο του newsletter, παρέχοντας συνεχή, έγκυρη και ενδελεχή ενημέρωση για όλα τα τεκταινόμενα στο χώρο της αειφορίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

New media services  

Η Global Sustain δημιουργεί νέες και καινοτόμες υπηρεσίες με άξονα  την ψηφιακή εποχή και στόχο την αποτελεσματική και άμεση προώθηση, προβολή, δικτύωση και επικοινωνία των καλών πρακτικών αειφορίας των μελών της. Μέσα από τη δυναμική παρουσία της σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube), η Global Sustain επικοινωνεί το έργο των μελών της, προωθώντας ένα διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο με τους stakeholders, μέσα από την ανάρτηση νέων και την ανάπτυξη εφαρμογών (applications), αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη δημιουργία και διαχείριση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για λογαριασμό των μελών της.

Members-to-Members

Η δικτύωση των μελών της Global Sustain γίνεται τόσο με ηλεκτρονικούς τρόπους (on-line M2M), όσο και με συναντήσεις μελών.

 • On-line Μ2Μ

Στην ενότητα «Members - to - Members», oι εταιρίες-μέλη απευθύνονται στην ευρύτερη οικογένεια της Global Sustain, ενημερώνοντας για νέες διαθέσιμες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, συνέργειες και πρωτοβουλίες μέσω του portal.

 • Συναντήσεις M2M

Στις εκδηλώσεις «Members - to - Members» παρουσιάζονται επιλεγμένες δράσεις, καινοτόμα προϊόντα, γραμμές στρατηγικής και καλές πρακτικές. Τα στελέχη επικοινωνούν μεταξύ τους και εμπνέονται από τις εμπειρίες και τις δράσεις άλλωΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγική αειφορίας: Διαμόρφωση και πρόταση ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. Απολογισμός αειφορίας: Καθοδήγηση και σύνταξη απολογισμού αειφορίας. Υπεύθυνες επενδύσεις: Υποστήριξη στην προσέλκυση επενδύσεων με κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) και συμμετοχή σε υπεύθυνες κεφαλαιαγορές και χρηματιστηριακούς δείκτες. Benchmarking: Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών επιχειρήσεων, σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. Διαχείριση έργων: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. Μέτρηση: Αξιακή αποτίμηση στρατηγικής και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας (Social Return on Investment - SROI, Social Value).ής τους, όσο και μέσω της προβολής των δράσεων και των προγραμμάτων τους.

Συνέδρια-Εκθέσεις-Εκδηλώσεις

Η Global Sustain διοργανώνει, συνδιοργανώνει, υποστηρίζει και συμμετέχει σε πλήθος συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό τη στοχευμένη επικοινωνία των δράσεων των μελών της στο ευρύ κοινό, αλλά και την απόκτηση και μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στα μέλη της.

 • Στις συνδρομές των μελών περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως:
  • Προβολή, έκθεση και διανομή εντύπων σε συνέδρια, φόρουμ και εκθέσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η Global Sustain
  • Πλήρης και τακτική ενημέρωση σχετικά με διοργανώσεις που σχετίζονται με την αειφορία
  • Εξασφάλιση προσκλήσεων για λογαριασμό στελεχών των εταιριών-μελών σε σχετικές διοργανώσεις Απολογισμός συνεδρίων του εξωτερικού, όπου συμμετέχει η Global Sustain
  • Στοχευμένη δικτύωση με στελέχη, εταιρίες και φορείς της αγοράς.

Ετήσια Χρηματοδότηση ΜΚΟ

Σε ετήσια βάση, η Global Sustain συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων ΜΚΟ-μελών της, ως ένδειξη της δικής της εταιρικής υπευθυνότητας. Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 16 προγράμματα που αναδείχθηκαν από την ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού και από τη γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Global Sustain αποσκοπεί στο να προάγει το έργο των ΜΚΟ-μελών της, τόσο μέσω της οικονομικής ενίσχυσής τους, όσο και μέσω της προβολής των δράσεων και των προγραμμάτων τους.