Yearbook 2013/14 - Beyond Borders

Yearbook 2013/14 - Beyond Borders

Μετά από έξι χρόνια συνεχόμενων επιτυχημένων εκδόσεων, η Global Sustain θέτει για άλλη μια φορά τις βάσεις για έναν εποικοδομητικό διάλογο, τονίζοντας κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα. Αυτή τη χρονιά, η Global Sustain επέλεξε για το 7ο Yearbook το θέμα «Beyond Borders», επειδή σήμερα περισσότερο από ποτέ, η εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει αναδείξει την εξωστρέφεια και διεθνή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων ως ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά στην εθνική και παγκόσμια ευημερία.

Η σύγχρονη «αποικιοκρατία», μέσα από την εξαγωγική δραστηριότητα, κερδίζει έδαφος ως η κυριότερη πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Στοιχεία από έρευνες δείχνουν ότι αγκαλιάζοντας την υπεύθυνη εξωστρέφεια, οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ικανότητα να αναπτύσσουν συνέργειες. Σε τέτοιες εποχές, ο προσανατολισμός στην εξωστρέφεια σε κάθε επίπεδο είναι απαραίτητος προκειμένου οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε συνεχείς αλλαγές και να μοχλεύσουν το φυσικό, ανθρώπινο και οικονομικό κεφάλαιο.

Τιμή:EUR 35.00